Kréta

KRÉTA Iskola Alaprendszer elérése

https://klik200523001.e-kreta.hu


KRÉTA e‑Ügyintézés
A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszeren keresztül elektronikus formában kérelmet, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthat be a közoktatási intézmények felé.
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
KRÉTA e-Ügyintézés_Ügyfél tájékoztató_v1.0


Fenntartó:

Székesfehérvári Tankerületi Központ

8000 Székesfehérvár Petőfi út 5.I.em

Telefon: +36 (22) 795-240 / +36 (22) 795-241

E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

Határtalanul program

 

 

Ökoiskola

Partnereink:

Szakkörök PDF Nyomtat Email

 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tanórán történő differenciált oktatáson túl, ennek lehetőségei a képességfejlesztő szakkörök. Iskolánkban évek óta 15-18 különböző szakkör működik, melyre a tárgyi (eszközellátottság) illetve személyi feltétel adott.
- Matematika szakkör 1-8. osztályig
- Természetvédelmi szakkör alsósoknak (2., 3.,4. évfolyam )és felsősöknek (5.,6.,7.,8. évfolyamon)
- Biológia szakkör, Földrajz szakkör
- Informatika alsó tagozat – felső tagozat
- Magyar és matematika középiskolára előkészítő
9
- Magyar és matematika felzárkóztatás alsó és felső tagozaton évfolyamonként és osztályonként
- Magyar és matematika korrepetálás alsó és felső tagozaton évfolyamonként és osztályonként
- Kémia felső tagozat - Rajz alsó – felső tagozat (évfolyamonként és csoportonként) - Idegen nyelv alsó és felső tagozat (évfolyamonként és csoportonként)
- Fizika felső tagozat
- Ének- és zenekari alsó – felső tagozat
- Ritmusgyakorlatok
- Zeneszakkör alsó és felső tagozat
- Gitár szakkör
- Irodalmi, dráma és színjátszó vegyesen (alsó, felső)
- Kézműves szakkör alsó- és felső tagozaton évfolyamonként
- Ugrókötél szakkör
- Kölyökatlétika
- Atlétika, kosár-, kézi- röplabda, labdarúgás, játékos sportfoglalkozás, futsal, tánc, torna
A szakköri foglalkozások a jelentkezők számától függően akár több csoportban és órában is tarthatók.
Fontos feladat a lehetőségekről a tanulókat és azok szüleit tájékoztatni. Ez a tanévnyitón az első tanítási napon illetve az első szülői értekezleten megtörténik.
A tehetséggondozás másik fontos formája iskolánkban a házi tanulmányi versenyekre történő felkészítés, illetve az ott eredményesen szereplő tanulók más iskolák által meghirdetett, illetve hivatalos megyei tanulmányi versenyeken való indítása.
A sport területén is gondot fordítunk a tehetségek felkutatására, képességeik fejlesztésére. Sportolási lehetőségek: kosárlabda, atlétika, kézilabda, alsós játékos sportfoglalkozás, valamint